Hembesök och värdering på plats

Gästriklands Auktionskammare ger alltid personlig service.

Gästriklands Auktionskammare i hemmet

Du är alltid välkommen att lämna in föremål och objekt för värdering och försäljning till Gästriklands Auktionskammare på Storgatan 11 i Gävle. I de fall där föremålen är tunga och stora, som soffor, bord, skåp eller liknande kan istället beställa en värdering i hemmet. Då kommer en av våra experter hem till dig och undersöker objektet och samlar in alla fakta för att sedan återkomma med en värderingssumma. Vid försäljning får du, om du vill, hjälp med transport av föremålet in till Gävle eftersom alla köpare måste få en möjlighet att kunna se föremålet i verklighet och även kunna hämta det när försäljningen är avslutad.

Genom hemvärdering och besök på plats, så sparar du tid och restid, men kan ändå få ett bra underlag för ett sedan gå vidare med försäljning. Vill du ha föremålet tryggt och säkert transporterat in till oss, så kan vi hjälpa till med det.

Dödsbon och avslutande av ett hem 

Genom livet drabbas vi av förluster och i de tillfällena finns sorg, men också en mängd praktikaliteter. Vill du ha hjälp att sortera och värdera ett dödsbo är Gästriklands Auktionskammare en erfaren och respektfull partner. Med diskretion och kunskap får du stöttning att se vilka objekt som har värde och diskutera vilka föremål som bör behållas, säljas eller rensas bort. När du väljer oss får du hjälp genom hela försäljningen, från värdering till avslutande affär. Vi kan hjälpa till med transport, men du kan också själv lämna in de föremål du vill sälja hos oss på Storgatan 11. För föremål som inte kan säljas och som du inte vill behålla kan du via oss få hjälp med transport till välgörenhetsorganisationer.

Vill du ha hjälp med värdering hemma?


Fyll i formuläret nedan och beskriv objekten du vill ha värderat, så återkommer vi med svar inom kort. Du kan också når oss på 026-10 13 33 eller skicka ett mejl till info@gastriksak.se.